oucapital_blaa4-300x158
Investeringsfilosofi

Vi investerer i danske børsnoterede aktier med et ekstraordinært potentiale, som markedet endnu ikke har erkendt.

Vores aktier lever op til et af disse krav

1) Stærke langsigtede equity storys, som virker undervurderede

2) Special cases, fx opkøbskandidater, turnaround kandidater, forventede opkøbssynergier

3) Gunstig sektor rotation med fokus på brancher, vækst/value, cykliske/ ikke cykliske osv.

En risikostrategi, der skal sikre mod store generelle kursfald:

a. Generel markedsrisiko:
Afstemmes efter de generelle udsigter for de finansielle markeder, konjunkturer, obligationsrenter, centralbankrenter, sektorrotation og værdiansættelser. Nettoeksponeringen mod aktiemarkedet kan ligge mellem nul og 100 procent, eksempelvis hvis der rådgives om 50 procent i danske aktier, og i 50 procent UCIT-godkendte ETF’er, som typisk bevæger sig modsat det generelle aktiemarked. Hensigten er at undgå store generelle kursfald.

b. Konkret aktierisiko:
De enkelte aktieinvesteringer vurderes ud fra en stribe konkrete selskabs-specifikke risikoindikatorer, blandt andet kapitalforhold, værdiansættelse ift. konkurrenter, kvalitet af ledelsen, governance, regnskabskvalitet, ESG-forhold og generel oplysningskvalitet.

c. Likviditetsrisiko:
Højst ti procent af kapitalen kan investeres i aktier med lav likviditet, hvor det kan være problematisk med hurtige køb og salg. Aktier med lav likviditet tænkes som udgangspunkt som langsigtede investeringer.

d. Afdækningsrisiko:
Formålet med periodisk at afdække aktierisikoen med ETF’er, der bevæger sig modsat det generelle marked, er at reducere den samlede markedsrisiko. Når der investeres i UCITS-godkendte ETF’er vurderes den bagvedliggende udbyders soliditet og trackrekord, herunder størrelsen af AUM for den enkelte ETF, omsætningshastighed og kursspænd.

Miks mellem kortsigtede
og langsigtede positioner

Målsætningen er at sikre en robust og diversificeret investeringsportefølje, som kan levere et højt langsigtet afkast. Der stiles mod en miks mellem kortsigtede og langsigtede investeringer. Typisk vil 30-50 procent af porteføljen af danske aktier være tænkt som langsigtede investeringer. Op til 50 procent af formuen indgår i en mere dynamisk investeringsstrategi, hvor der investeres efter en kortere horisont. Typisk vil andelen af korte aktiepositioner blive skruet markant ned i negative markeder. Hensigten er at neutralisere samlede negative afkast i negative markeder.

Målsætningen er at levere et absolut afkast på mindst 8 procent årligt, uanset det underliggende aktiemarked.​